top of page

Üzerindeki tarih öncesi ve kültür envanterini hayatın doğal akışına katan bir üreteç

KONYA ALEADDIN HILL

#competition, #urbandesign, #archaelogicsite, #konya, #alaeddin, #masterplan, #landscape, #canopy

Information

KONYA ALEADDIN HILL

mu.hafıza


İnsanoğlu yapmadan duramıyor. 


Aleaddin Tepesi olduğumuzu düşünelim. Yaklaşık 9 bin yıldır buralardayız.

Üzerimizde medeniyetler doğup batıyor. Medeniyetler varolup yok oldukça höyükleşiyoruz.

Tepe oldukça stratejik önem arz ediyoruz. Üzerimizde kıymetli bir külliyat var olmaya başlıyor.


Etrafımızda şehirler var olmaya başlıyor.


Sonra tepemizi traşlıyorlar.

Üzerimize ağaç dikiyorlar.

Eteklerimizi kazıp bırakıyorlar.

Üzerimizdeki külliyatın bir bölümüne bir kabuk yapıyorlar.

Bir bölümü kaldırım altında kalıyor.

Bina yapıyorlar. Yıkıyorlar.

Kazıyorlar.

Geri kapatıyorlar.


Kocaman çelikler dikiyorlar.


Ezcümle,

yapmadan duramıyorlar.
Client

Konya Metropolitan Municipality

Location

Konya

Size

120.000 sqm

Program

Urban Design, Archeological Site Design

Status

National Competition

Collaborators


  • Özkan ÇALIŞKAN (Structural Engineer) 

  • Merve YAVUZ (Landscape Architect) 

  • Yunus ATILGAN

  • Melek KAPAN

  • Coşkun Furkan ERKOÇ (Archaeologist)

  • Taner AKAR (Art Historian)

  • Bahar ÇALIŞKAN

  • Zeynep Ece KATİPOĞLU

Projeye  başladığımızda bizi yönlendiren ilk kusurlu bilgi burasının düz bir kenti savunmak  için insan eliyle doldurulmuş bir tepe olduğu idi. Dolayısıyla buradaki toprağın üzerindeki yapıların ağırlığını taşıyamacağı ve üzerindeki önemli yapılarla birlikte çökmek üzere olduğu bilgisi idi.


Bu dramatik durum karşısındaki tabi ki dayanamadık ve yok olmanın şiirsel duygusu eşliğinde fikir maketleri ürettik. 


Tepeyi bir bütün olarak kabul edip toprak, alçı, kil, kumdan oluşan farklı malzemelerle ürettiğimiz 1/2000 ölçekli tepe maketlerini kırdık. Toprağın nasıl kırıldığı bizi yönlendirecekti. Biraz da zamanın yerine geçip bu kaçınılmaz süreci hızlandırdık da denebilir. 


Bu çöküş izlerinden bir kırılma şeması üretmeye çalıştık. Bütün alan nasılsa çökecekti ve bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte tepeyi kırmak ve bu kırıklardan ulaşılan bazı mekanları zemin altında kurmak ve bu kırıkları da etraftaki akslara bağlamak heyecanlı bir fikirdi.


Fakat sonra bu fikri bir kaç hafta nadasa bıraktık. 

Geri baktığımızda daha farklı hissediyorduk.

Bu kadar tarihe tanıklık etmiş bir yerde bu hırçınlık niye?

İşte insan, yapmadan duramıyordu.


Düşündükçe sakinledik. 


Tarihini doğruca araştırdıktan sonra biraz, yeri gördükten sonra ise tamamen vazgeçtik. 


Her gelen pek çok şey yapmıştı buraya. 


Danışman bir hocamız dedi ki; 


“yahu şu tepeyi bir rahat bırakın...”

KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Caferağa Mahallesi 34347  

Moda - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 84

Bellek; sadece geçmişten ibaret olmayıp, geçmişte depolanan mekansal ve imgesel olaylar ile şimdi ve gelecekte depolanacaklar ile ilişkilendirilerek süperpoze edilmesini ifade eder. Bu çakıştırma işlemi hafızanın tohumu olarak “çekirdek”te yapılır. Şehir anılar sahnesidir ve anılar da hatırlanmak ister. Sokaklar, meydanlar, yapılar, insanlar bu sahnenin dekorudur ve her biri de anılardan izler taşır. Dolayısıyla da kent belleği sonsuz bir hafızadır. Bu sonsuz hafıza bir çekirdekte saklıdır. 


Eski Kent Anıları Hatırlatır. 

Yeni Kent Anılar Üretir. 

Çekirdek Anıları Biriktirir , Mekanları Birleştirir. 


Alaeddin Tepesi tüm arterleri kendinde toplayan bir çekirdek olarak anıları biriktirir ve mekanları birleştirir. Proje alanının mekânsal tasarımına başlamadan önce alanın çevresiyle birlikte kentsel bellek izinde ulaşılabilirlik kurgusu ele alınmıştır. 


Öneri proje, Konya Merkezi’nin tarihle içiçe durumunun kentli ve turistler tarafından farkedilmesi, benimsenmesi ve gündelik hayatın olağan akışı içerisinde onun bir parçası haline getirilmesi amacıyla bir kültür rotası fikri üzerinden şekillenir.

Saçaklarla hissettirilen “eliptik bir höyük” olma hali