top of page

Bir dalçık üstü artık alan, gözde bir spor odağına dönüşebilir mi?

BEYLiKDUZU SQUARE

#urbandesign, #design, #publicspace, #beylikdüzü, #sport, #urbanleftover

Information

BEYLiKDUZU SQUARE

2011 yılında merhum belediye başkanı Kadir Topbaş tarafından tanıtılan meydan, İstanbul'un en büyük ulaşım yatırımlarından biri olan metrobüs hattının Beylikdüzü durağından çıkan 300-400 bin kişinin kullanacağı ve Esenyurt ile Beylikdüzü ilçelerini birleştirecek bir meydan olarak düşünülmüştü. 9000 m²lik alan aradan geçen on yıl sonrasında kentin atıl noktalarından biri haline geldi.


İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden olan D-100 karayolunun dal-çık haline getirilmesiyle elde edilen alan; kuvvetli rüzgar, yüksek taşıt gürültüsü, ve atlından geçen otoyolun getirdiği titreşimlerle herhangi bir kamusal etkinliği barındıramamış ve yılın her günü boş ve atıl bir alan olarak kalmıştır.


Proje, kentin sosyodemografik olarak farklı iki ilçesindeki insanların bir arada olmaktan çekinmeyeceği, m² başına düşen hareketli yük miktarını optimum seviyede karşılayacak bir kamusal program alan olan spor üzerinden şekillenmektedir. 


Metrobüs durağından çıkan insanlar için ayırılan Giriş Meydanı ile spor programı için ayırılan alan, 9000m² büyüklüğündeki ölçeksiz alanı insan ölçeğine indirmekle birlikte, batısındaki yoğun korunun devamı olarak çalışmaktadır.

Client

İstanbul Metropolitan Municipality

Location

İstanbul

Size

9000 sqm

Program

Urban Design, Sport

Status

In Progress

Collaborators

  • Yunus ATILGAN

  • Mehmet ÇORAKÇI

  • İptek Naz TORAMAN

MEVCUT DURUM

Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerini birleştirmek ve bir etkinlik meydanı elde etmek için İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden olan D-100 karayolunun dal-çık haline getirilmesiyle elde edilen alan; kuvvetli rüzgar, yüksek taşıt gürültüsü, ve atlından geçen otoyolun getirdiği titreşimlerle herhangi bir kamusal etkinliği barındıramamış ve yılın her günü boş ve atıl bir alan olarak kalmıştır.

KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Caferağa Mahallesi 34347  

Moda - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 84

Mevcut durumda alan kentsel bir atıl alan olarak davranmaktadır. Herhangi bir şekilde gölgelenemeyen alanda kullanıcılar vakit geçirmeyi tercih etmemekte, dolayısıyla metrobüs durağından alana yayılan insan yoğunluğu sönümlenerek azalmaktadır. 

Alan, her ne kadar araç trafiğine kapalı olsa da taşıtlar ile belediye ve çeşitli kurumların kioskları tarafından işgal edilmiş durumdadır.


Öneri proje, alanın güneyindeki korudan alana uzayan bir strüktür ile şekillenir. Bu strüktür metrobüs meydanı ile spor alanını psikolojik olarak ayıran bir giriş yapısıdır. Aynı zamanda çevrede görsel değeri olan unsurlara yukarıdan bakılan bir mirador oluşturur. 


Strüktürün altında geçilerek erişilen alle, spor odağının ana omurgasını oluşturur. Bu alle sadece spor faaliyetleri için gelenleri değil aynı zamanda normal kullanıcıların da faydalanabileceği kentsel donatıları barındırır. 

Metrobüs Giriş Meydanı'nı besleyen bir kitapçı ve sanat yapısı ile koru tarafında entegrasyonu güçlendirecek donatılar bulunmaktadır.

Gündelik hayatın doğal akışı içerisinde kendine yer bulan bir spor odağı