top of page

Florya’nın hem kültürel hem de Galatasaray ile özdeşleşmiş hafıza kodlarını çağdaş bir şekilde ele almak mümkün olabilir mi?

FLORYA RESIDENCES

#residential, #hotel, #landscape, #nature, #organicdesign, #istanbul, #housing, #florya, #galatasaray

Bilgi

FLORYA RESIDENCES

Florya, kendine özgü tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken önemli bir yerdir. Bu bölgenin hatıralarını yücelten ve yerin hafızasını koruyan bir proje gerçekleştirmek, Florya’nın benzersiz kimliğini ve ruhunu geleceğe taşımak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Öneri proje, bu kent bağlamına derinlemesine bağlı ve başka bir yere taşındığında anlamını yitirecek kadar güçlü bir aidiyet inşasını hedeflemektedir.


Florya’nın tarih boyunca biriktirdiği anılar ve yaşam kodları, bu semti özel kılan unsurlar arasında yer almaktadır. Az katlı konut dokusu, yeşil şehir yapısı ve su kültürü, Florya’nın geçmişten günümüze süregelen önemli özelliklerinden sadece birkaçıdır. Bu özellikler, projenin sunduğu yeni yaşam alanlarının inşasında da temel referans noktaları olmaktadır. Florya’nın hafızasındaki yaşam kodları, bu projeyle birlikte modern ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yeniden yorumlanmaktadır.


Öneri proje, Cumhuriyet ilkelerine bağlı genç sporcuların yetiştiği Türkiye’nin ilk modern futbol tesisi olan Florya Metin Oktay Tesisleri’nin tarihi önemini ve anılarını  içselleştirmektedir. Projenin odak noktası olan BenFlorya anı rotası, Galatasaray Spor Kulübü ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nin zengin ve köklü tarihine ışık tutarak, ziyaretçileri unutulmaz bir zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Bu eşsiz deneyim, yerin hafızasını projenin merkezine alarak, hayatın içine katmakta ve onun ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir.


Florya’nın hafıza kodlarını ve kentteki yaşam alışkanlıklarını sürdürerek modern yaşam alanları yaratan proje, aynı zamanda Florya Metin Oktay Tesisleri’ni yaşayan ve nefes alan bir miras olarak geleceğe taşımaktadır.

Müşteri

Galatasaray A.Ş.

Konum

İstanbul

Boyut

100.000 sqm

programı

Masterplan, Housing, Mix-Use

Durum

In Progress

ortak çalışanlar

Lebriz ATAN KARAATLI

Sacit Arda KARAATLI

Derya KANDEMİR

Buket ERDEM

Yaren ÖZMEN

Kağan RÜSTEM

Zeynep Gül ATAK

Koray HATİPOĞLU

HAFIZA KODLARI


Elimizde son derece önemli bir kent parçasında, yüksek hatıraları olan bir proje alanı var. Buraya yapılacak proje  tam da bu kent bağlamına ait ve kendi üzerindeki (yerin) hafızasını yücelten bir proje olmalı. 


Buradan alıp başka yere koyduğumuzda anlamını kaybeden, hatta buradan alıp yan parsele koyamayacak kadar aidiyet inşaasını oluşturmak mümkün mü?


Bunun için Florya’yı anlamamız gerekiyor. Tüm konu iki kelimelik bir anahtar sözcükte yatıyor: Aidiyet İnşası.


KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Caferağa Mahallesi 34710  

Moda - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

​​

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 83

Yerin tarihler boyunca süregelen hafızası var ve kentler bu hafızalar üzerinden inşaa ediliyor. Her kentin kimliğini ve ruhunu üzerinde bulunduğu yerin hafızası belirliyor. Florya’nın Cumhuriyet Devrimini şekillendiren sahil olarak anılacak kadar araştırmalara konu olmasının sebebi de bu semtin hafızasına zaman içinde kazınan yaşam kodlarında yatıyor. 


Az katlı konut dokusu, yeşil şehir ve su kültürü ile zaman içinde biriken anıları Florya’yı özel ve benzersiz bir yer haline getiriyor. Buraya ait yeni yaşam alanlarının inşası da ancak yerin hafızasının ve yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesiyle mümkün oluyor.


Öneri proje, yerin hafızasındaki kodlara göre şekilleniyor ve kentteki yaşam alışkanlıklarını her haneye taşıyor. Böylece, modernize edilmiş sayfiye evlerinin büyük teraslarında ve konutların dışında geçen zengin hayatlar sunarken yalnızca yerin hafızasını yüceltmekle kalmıyor, aynı zamanda bu hafızayı güçlendirerek sürdürmeyi amaçlıyor.


Proje, Florya’nın tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, modern yaşam ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yerin hafızasıyla uyumlu yaklaşımımız, bölgenin kimliğini geleceğe taşıyan ve su kültürüyle zenginleşen tanıdık ama yeni bir yaşam tarzı sunuyor.Kentler bir günde kurulmaz, hafıza kodları üzerinden inşa edilir.