VILNIUS ULUSAL KONSER SALONU - TAUTOS NAMAI

"I call architecture frozen music” Johann Wolfgang von Goethe

Şehirlerdeki yapısal programların nadirliği ile bu programları barındıran yapıların “landmark” olmaları arasında doğal bir bağlantı vardır. Bir yapı ne kadar nadir bir program içeriyorsa, kent içindeki duruşu otonomik olarak önemli bir hale gelir. Opera ve konser salonları programsal nadirliklerinden dolayı şehirlerin imge yapıları olma refleksindelerdir.

Bu perspektifle Vilnius Ulusal Konser Salonu sadece içinde barındırdığı program olarak değil, kent ile entegrasyonu ve konumu ile de imge yapı olma eğilimindedir. Yapının ikonik olma refleksi ile, üstünde bulunduğu tepenin sıradan bir tepe değil tarihsel öneme haiz ve en küçük eğimine kadar kayıt ve koruma altına alınmış bir tepe olması ise birbirine taban tabana zıt ve oldukça çetrefilli bir bağlam tarifler. Öyle bir yapı olmalı ki; şehrin her tarafından görünmesinin ve bir ulusal konser salonu olmasının getirdiği-gerektirdiği ikonayı barındırmalı fakat Tauras Tepesi gibi önemli bir toprak parçası ile de yarışmamalı. Öneri projemiz bu sorunun cevabının bir arayışıdır.

TEPENİN TAMAMLAYICISI OLARAK KONSER SALONU

Varolan çevrenin içine entegre olan konser salonu binası,  alana gelişmiş bir çağdaş kamusal karakter kazandıran ayırt edici bir tipolojiye sahiptir. Giderek yükselen prizmatik kütleler tepenin üzerinde ikonik bir biçimde yer alırken, yay şeklindeki kamusal merdiven platformu tepeyi görsel olarak tamamlamaktadır.

Bu platform, ziyaretçilerin şehir manzarasını izlemek için ‘tepenin en yukarısına ulaşma’ refleksine büyük ölçüde yanıt verirken, ziyaretçilerin yapıya ulaşabilecekleri alternatif bir gezi rotası olarak park yollarına bağlanır.

Kent yaşamına dokunan ve samimi bir katkıda bulunan yapı, temsil günleri ve saatleri dışında da kullanılabilmektedir. Basamaklı yay platform, terasta kesintisiz şekilde ulaşılan cafe-restoran ve fuayenin parka açılan uzun cephesini besleyen eğitsel aktivite alanları, sergiler, cafe bar ve ticari fonksiyonlarla, yapı parkı ve kent hayatını besleyen bir konumdadır.

Konser Salonu Binasının yarı saydam cephesi sayesinde iç mekan dışarıdan net bir şekilde algılanmakla birlikte üst kat fuayelerinde eşsiz bir atmosfer yaratmaktadır. Gün içinde fuaye doğal ışık ile aydınlanırken gece ve konser saatlerinde şehri bilgilendiren davetkar bir haberciye dönüşür.

Konum           Vilnius, Litvanya

İşveren           Vilnius Belediyesi

Program         Kültür Merkezi

Tür                    Uluslararası Yarışma Projesi
Tasarım Alanı  16500 m²

Proje Tarihi     2019

Müellifler 

Sacit Arda KARAATLI 

Lebriz ATAN KARAATLI 

Ekip

Süveyda BAYRAKTAR ATAGÜR (Peyzaj Mimarı)

Cihan ŞEHLA (Şehir Plancısı)

Arda YAVUZ ( Mimar, Akustik Uzmanı)

Sezin BELDAĞ (Mimar)

Zeynep Aktaş (Stajyer)