TROYA MÜZESİ

 

1  Aks - Antik Yörünge

Müzenin konumlandırılmasında en önemli etken Truva Antik Kenti’ne yönelme ve Truva Ören Yeri ile Müze arasında kurulması planlanan akstır. Bu aks aynı zamanda ziyaretçiler için de bir gezinti aksını işaret etmektedir. Aks doğrudan ve dolaysız olarak ören yeri girişi ile müze arasındaki net bir ilişkiyi ifade etmektedir. Müzenin gerek işlevsel, gerekse semantik tüm kurgusu bu “yörünge” üzerine yapılandırılmıştır.

2  Arkeoloji Vadisi

Kurguda, ziyaretçi farklı kotlarda sergileme olanağı sağlanılan bir “ arkeoloji vadisi” ile buluşmaktadır. Arkeoloji vadisi kapalı ve yarı açık bir çok düzeyden erişilebilecek mekanlardan oluşmaktadır. Müze, kuzey yönünden, çeperlerin, duvarların arasından gelen ziyaretçilerin veya Truva’dan, batıdan, gelenlerin önünde zengin bir arkeoloji vadisi yaratmaktadır. Aks müze meydanına gezinti yolu ile erişmekte, meydan vadi aracılığıyla müzeye doğru ziyaretçiyi yönlendirmektedir. Müze, doğu yönünde, uzaktan da algılanan son mekan olan “seyir kulesi” ile sonlanmaktadır.

3  Beden Duvarları

Müzenin kuzey ve güney yönünde binanın çeperleri, kabukları vardır. Bu çeperler antik Truva’nın “beden duvarları” gibidir. Bina çeperleri farklı açı ve yönelmeleri ile içerideki müze bölümüne gizem kazandırmaktadır.

4  Kent Katmanları

iyaretçilerin doğu yönündeki otopark alanından, kuzey yönündeki yola bakan geniş alandan ve müze ile Truva aksının belirlediği batı yönündeki müze meydanından, güney yönündeki rekreasyon ve gezinti alanlarını da katarsak bu yönden de gelişlerini düşünürsek, binanın beden duvarları, farklı açı ve yörüngeler ile müze çevresinde farklı düzeyde katmanlar oluşturmaktadır. Beden duvarları çeperlerde, katmanları yaratmaktadır. Katmanlar, kuzey ve güney aksında kademelenmekte, müze ise katmanların ortasında yer almaktadır. Proje, geçmişe yönelik bu savunma kurgusunu müze çevresinde açık sergilerle donanmış “kamusal alan” yaratarak kullanmaktadır. Bu sebepten ötürü ziyaretçi hemen her kottan müze çevresindeki kamusal alana erişmektedir.

5  Öz

Katmanların ortasında, beden duvarlarının arasından ziyaretçiler müzeyi keşfetmektedir. Müze, katmanların arasında gizemli bir konumdadır. Öz, katmanların ortasındadır. Burada öz bir bakıma müze, Truva’nın geçmiş dönemlerinden bugüne gelen bulguları sergilemektedir. Müze kurgunun özüdür. Katmanların arasından gelen ziyaretçiler, katmanların ortasında geçmişe yolculuk yaptıkları kurgunun özünü, bir bakıma müzeyi keşfetmekte, bulmaktadırlar.

 

Konum           Çanakkale

İşveren           Kültür ve Turizm Bakanlığı

Program         Müze

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    10.600 m²

Proje Tarihi     2012

 

Ekip 

Alper Ünlü
Mehmet Emin Şalgamcıoğlu

Sacit Arda Karaatlı 

Lebriz Atan Karaatlı

 

Danışmanlar

Yapı Akademisi Mühendislik (İnşaat Mühendisliği)

Elmak Mühendislik (Makine Mühendisliği)

Erk Mühendislik (Elektrik Mühendisliği)