top of page

Tasarlanmış olan ile yaşamın tasarladığı ortak bir müşterekte buluşabilir mi?

URLA KALABAK RESIDENCES

#ecotourism, #, #housing, #landscape, #design, #izmir, #public, #culture, #nature, #terraces, #residential, #in-situ, #urbanplanning, #masterplan

Bilgi

URLA KALABAK RESIDENCES

Bölgede sıkça görülen tekdüze ve şematik yerleşimlere bir alternatif üretmeyi amaçladığımız proje, kent hafızasıyla uyumlu, yerel yaşam kodlarına ve ihtiyaçlara göre şekillenen bir yaşam alanı sunmaktadır. Hedefimiz, kullanıcılarına daha fazla özgürlük ve esneklik sağlayan, keyifli karşılaşmalara imkan veren mekanlar üreten ve konut dışına taşan bir yaşam alanı yaratmaktır.


İzmir’in içtenlik dolu yaşam tarzından yola çıkan projede, komşuluk ve aidiyet duygusuyla güçlenen bir kültürü yaşatmak esastır. Bu nedenle, nitelikli mekanlar tasarlamanın ötesinde, kullanıcıları bir araya getiren ve komşuluk ilişkilerini zenginleştiren mekan organizasyonları üretilmiştir. Projenin odak noktasını oluşturan ve sıcak diyaloglara ortam hazırlayan bu kamusal alanlar, İzmir’in insan odaklı yaşam tarzının bir yansımasıdır. Bu tanıdık kurgu, sahiplenme ve bağlılık duygularını artırarak, bireylerin yaşadıkları yerle güçlü bir aidiyet bağı kurmalarını sağlamaktadır. 


Projedeki her hane, zengin kamusal alanlarla çevrelenmekle birlikte doğrudan girişleri ve özel açık alanları ile müstakil bir yapı durumundadır. Bu kurgu, mahremiyeti sağlarken konutların dış mekanlarla organik bir bütünlük içinde olmasına da imkan vermektedir. Açık alanlardan doğrudan haneye giriş, günlük yaşamın akışını kolaylaştırmakta ve konutlar ile dış mekanlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmektedir. Hane içindeki yaşamın dışarı taşmasını kolaylaştıran bu bağlantı,  bireysel ve sosyal yaşamı dengede tutan bir yapı sunmaktadır.


Özetle, İzmir’in sıcak ve samimi yaşam kültürünü sürdürerek, hem bireysel hem sosyal yaşamın zenginleşmesine olanak tanıyan proje, kullanıcıların kendilerini ait hissedecekleri, güven ve huzur içinde yaşayabilecekleri, samimi ve kucaklayıcı bir yuva sunmaktadır.

Müşteri

Nef

Konum

İzmir

Boyut

15.000 sqm

programı

Masterplan, Housing, Eco-Tourism

Durum

In Progress

ortak çalışanlar

Lebriz ATAN KARAATLI

Sacit Arda KARAATLI

Derya KANDEMİR

Buket ERDEM

Ömer AKMAN

TASARLANMIŞ YAŞAMLAR | YAŞAMLARIN TASARLADIĞI


Şematik yerleşimlerin getirdiği tekdüzelik, kullanıcıların yaratıcı ve spontane davranışlarına yer bırakmadığından sıkıcı ve ruhsuz olarak algılanabilmektedir. Bu durum, mekan kullanımında bir monotonluk hissi yaratmaktadır.


Öte yandan, günlük yaşamın doğal akışı içinde, güncel ihtiyaçlara ve bireysel tercihlere göre şekillenen yapılar, kullanıcılarına daha fazla özgürlük ve esneklik sunmaktadır. Alışkanlıklara göre şekillenen bu yerleşimlerin bahçesindeki gölgelik bir alan, pencere kenarındaki bir okuma nişi veya kapı önündeki samimi bir kahve köşesi gibi ara mekanlar günlük yaşamı daha keyifli ve zengin hale getirmektedir.


Bu projedeki motivasyonumuz, yaşam ile ortaklaşa bir tasarım ortaya çıkarmaktır.

KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Caferağa Mahallesi 34710  

Moda - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

​​

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 83

İzmir’li olmak, hoşgörü ve samimiyet dolu bir yaşam tarzını ifade etmektedir. Komşuluk ve aidiyet duygusuyla güçlenen bu kültür, insanların günlük yaşamlarını paylaşma ve sosyal etkileşim üzerine inşa etmektedir. İzmir’e ait bir yerleşke oluşturmadaki hedefimiz, sadece nitelikli mekanlar yaratmak değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal bir aradalığı teşvik eden rastlantısal yaşam alanları oluşturmaktır.


Projenin geneline yayılan ve kentin dokusuyla uyumlu iç pasajlar, gölgeli bahçeler ve geniş teraslar gibi kamusal alanlar, toplumsal etkileşimi ve sosyal bağları güçlendirmektedir. Bu mekanlar, insanları bir araya getirmekte, diyalog ve dostluk ortamları yaratarak topluluk hissini pekiştirmektedir. Bu durum, beraberlik ve katılım duygularını artırırken, bireylerin kendilerini güven ve huzur içinde hissetmelerini de sağlamaktadır.


Birlikte yaşam ve komşuluk üzerine kurulan yerleşkedeki her alan, bölgedeki paylaşım ve işbirliği ruhunu yansıtmaktadır. Bu kurgu, sahiplenme ve bağlılık duygularını artırarak, bireylerin yaşadıkları yerle güçlü bir aidiyet bağı kurmalarını sağlamaktadır.


Projenin çıkış noktası olan ortak kamusal alanlar ve rastlantısal karşılaşmalar, sosyal etkileşimleri ve arkadaşlıkları beslemekte, insanların birlikte keyifli ve anlamlı anlar paylaşmalarına olanak tanımaktadır. 


Bu proje, salt bir konut projesi yerine sosyal ve duygusal bağları güçlendiren bir yerleşke üreterek toplumsal uyumun ve huzurun hüküm sürdüğü İzmir’in yaşam biçimine katkı sağlama çabamızdır.

İzmirli bir yerleşke denemesi