top of page

Tektonik bir zemin örüntüsü üzerine bir taç gibi oturan ikonik yeşil bir çatı

SOGUT - MEETING WITH NATURE AND HISTORY

#architecture, #society, #publicspace, #nature, #librarydesign, #in-situ, #terraces, #circulardesign, #urbandesign, #culture, #library, #landscape, #design

Bilgi

SOGUT - MEETING WITH NATURE AND HISTORY

Tepedeki Çimenlik


Proje alanı yapılaşmış çevreyle doğal çevrenin kesişim noktasında, tam Söğüt İlçesi’nin girişindedir. İlçenin güneyinde planlanan bungalov ve karavan parkı, piknik alanı gibi programlarla birlikte ele alındığında, A odağı yapılaşmış çevre ve doğal çevre arasında bir etkileşim sunarken B odağı da bu iki unsur arasındaki akışı sağlamaktadır.


B odağının güneydoğudaki gölet ve Sakarya Vadisi’yle, A odağınınsa ilçenin yerleşim alanlarıyla ve kuzeydoğudaki taş ocağıyla, önemli bir görsel etkileşimi bulunmaktadır. Projenin formal yaklaşımında, kuvvetli bir tektoniğe sahip olan taş ocağı referans alınmıştır.


Proje alanı benzersiz bir topografik hareketten oluşur. Ekolojik bir koridorun doğal parçası olan “tepe” 2010 yılında geçirilen yol ile bağlı olduğu doğal koridordan koparılmış olmasına karşın, yolların izole ettiği bu alan dramatik bir yalnızlığa da kavuşmuştur. Alanın karşı tepesindeki mermer ocağı dominant bir görsel unsurdur. Bununla birlikte proje alanı içerisinde kalmış olan flora varlığı da önemlidir.


Öneri tasarım mevcut eğimin içine yerleşen bir zemin örüntüsü ve bu örüntü üzerine bir taç gibi konan çatı öğesinden oluşur. Zemin kurgusu karşı tepedeki taş ocağının tektonik yapısından esinlenir ve farklı yüksekliklerde farklı açılarda yönlendirici bir zemin kurgusu tarifler. Bu kurgu birbirinden farklı programları alanın iki yanına yerleştiren ve ortada her an Söğüt manzarasının izlenebildiği bir alle oluşturan bir kurgudur. Arkitekntoniklerin malzemesi hemen karşıdaki ocaktan alınması düşünülen traverten taş bloklardır ve patlatılmış yüzeyleriyle alanın jeolojik yapısını gelen ziyaretçilere hissettirmeyi hedefler.


Zemin örüntüsü üzerine yerleştirilen çatı öğesi ise alanda kavrayıcı ve toplayıcı bir unsurdur. Söğüt’ten bakıldığında tepenin ikonasını güçlendirici özelliktedir. Alanın topografik yapısıyla dramatik bir ilişki kurar, ne tam gömülür ne tam kopar. Arada bir kesit oluşturur. Hem oralı hem yabancıdır. Yol inşaatlarından tahrip olmuş bitki örtüsüne saygılıdır, alanda kalmış son bitki örtüsünü tepesinde toplar. Topografik durum gereği sürekli aşağıdan algılanan proje alanına konumlanma biçimi itibariyle her an her perspektiften anıtsal bir görüntü elde edilir. 


B alanı ise deneyim odaklı bir orman rotası sonunda ulaşılan üç münferit hacimden oluşur. Bu kitleler ağaçlardan boş kalan yerlere özenle yerleştirilmiş kitlelerdir. Küçük bir kafe, kışın kar yağdığında etrafı ile bütünleşebilen bir ateş çukuru yapılarıyla birlikte, çevredeki en uzun ağaçtan biraz yüksek tasarlanmış ve tüm Sakarya Vadisi ve Söğüt’ün izlenebildiği bir seyir kulesinden oluşmaktadır.

Müşteri

Söğüt Municipality

Konum

Bilecik

Boyut

3500 sqm

Awards

3rd Prize

programı

Culture, Public Facility

Durum

National Competition

ortak çalışanlar


  • Merve YAVUZ (Landscape Architect) 

  • Yunus ATILGAN

  • Melek KAPAN

  • Şule KARABIYIKOĞLU

  • Bahar ÇALIŞKAN

  • Murat ERCAN

TEPEDEKİ ÇİMENLİK

“Tepedeki Çimenlik” Söğüt yolundan geçen herkesi özgün tavrıyla karşılamaktadır. Şehirden geçip tepeye doğru ilerleyen aynı yol, geçmişte bir ekolojik koridorun parçasıdır. Yeni yapılan yolun bu dokuyu zedelemesinin ardından, tepe yalnız ve dramatik bir görüntüye sahip olmuştur.  Önerilen proje, zemindeki yeşil dokuyu çatısında yükselterek doğadan alınanı ona geri teslim etmektedir. Yeşil aksın devamlılığını tekrar kazandırmakla kalmayarak, aynı zamanda tepeye adeta bir taç gibi oturan bu çatı, oluşturduğu anıtsal etkiyle doğal olanı kutlamaktadır.   


Bölgenin bir diğer güçlü özelliği olan kayalık jeolojik yapı, proje alanının karşısında yer alan taş ocağıyla görünür hale gelmektedir. Taş ocağında oluşan geometrik formların karakteristik yapısı, zemindeki dokunun oluşumuna ilham veren önemli bir unsur olarak ele alınmıştır.

KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Caferağa Mahallesi 34710  

Moda - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

​​

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 83

Öneri tasarım mevcut eğimin içine yerleşen bir zemin örüntüsü ve bu örüntü üzerine bir taç gibi konan çatı öğesinden oluşur. Zemin kurgusu karşı tepedeki taş ocağının tektonik yapısından esinlenir ve farklı yüksekliklerde, farklı açılarda yönlendirici bir zemin kurgusu tarifler. Bu kurgu birbirinden farklı programları alanın iki yanına yerleştiren ve ortada her an Söğüt manzarasının izlenebildiği bir alle oluşturan bir kurgudur. 


Zemin örüntüsü üzerine yerleştirilen çatı öğesi ise alanda kavrayıcı ve toplayıcı bir unsurdur. Söğüt’ten bakıldığında tepenin ikonasını güçlendirici özelliktedir. Alanın topografik yapısıyla dramatik bir ilişki kurar, ne tam gömülür ne tam kopar. Arada bir kesit oluşturur. Hem oralı hem yabancıdır. Yol inşaatlarından tahrip olmuş bitki örtüsüne saygılıdır, alanda kalmış son bitki örtüsünü tepesinde toplar. Topografik durum gereği sürekli aşağıdan algılanan proje alanına konumlanma biçimi itibariyle her an her perspektiften anıtsal bir görüntü elde edilir.

Kentin her yerinden algılanan bir ikona