AN ENTHUSIASTIC APPROACH TO POTENTIALS OF CONFLICTING SITUATIONS

KAAT insists on producing a saturated architectural process in today’s fast-paced world. It approaches each design project with a provocative inquiry, sees every issue as an opportunity to rethink and finds the process of persuading the people that need to be convinced quite valuable. 

Although we do not start with an intent to being different, we avoid producing a recognizable architecture. We believe that when all the elements that make it possible for the place we live in, the geography, the politics and even ourselves, are in intellectual and physical transformation, it should not be possible for the reflexes that stand out in spatial design to remain the same. Therefore, if there is a common ground that connects our projects, it can be called ‘producing a better physical environment’.

 

Founded by Lebriz Atan KARAATLI and S. Arda KARAATLI, KAAT Architecture + URBAN produces projects for the private and public sectors. The scale of projects covers everything that is related to generating a better spatial quality. In this context, a fair stand, a waterfall flowing on its own or even a whole city that is in urban development, is considered within the professional practice.

 

The office has various awards and practices from national and international competitinos and events.  

Sürat düşkünü bir dünyada doygun bir mimarlık süreci üretmekte  ısrarcı olmaya çalışıyoruz. Her proje konusuna kışkırtıcı bir sorgulama ile yaklaşıyor, her konuyu üzerine yeniden düşünmek için fırsat olarak görüyor ve ikna etmemiz gereken insanlarla geçen ikna sürecini oldukça kıymetli buluyoruz.

Farklı olsun diye bir niyetle başlamasak da, bakınca tanınır bir mimarlık üretmekten kaçınıyoruz. İçinde yaşadığımız coğrafya - politika ve yeri mümkün kılan tüm unsurlar bir değişim içindeyken, mekan tasarımında öne çıkan reflekslerin aynı kalmasının mümkün olmaması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla ürettiğimiz projeleri birbirine bağlayan ortak bir fikir var ise, buna “ daha iyi bir fiziksel çevre üretmek” diyebiliriz, anca.

Lebriz ATAN KARAATLI ve Sacit Arda KARAATLI tarafından kurulan KAAT Architecture + URBAN özel sektör ve kamu için projeler üretmektedir. Üretim skalası daha iyi bir mekansal nitelik kazanabilecek her konuyu kapsamaktadır. Bu bağlamda bir fuar standı da, bir şelale düzenlemesi de, bir kentsel tasarım da meslek pratiği dahilindedir.

 

Büronun, ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinliklerden ödülleri ve uygulamaları bulunmaktadır.

ÇELİŞKİLİ DURUMLARIN POTANSİYELLERİ ÜZERİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR