BİLİM MERKEZİ VE GEZEGENEVİ

RİTİM | | | |

İstanbul yönünden Çerkezköy’e giderken, kente girdiğimizde karşımıza ilk çıkan parsellerden birinde yer alan yapı, kente gelenleri karşılayan bir noktada yer almaktadır. Kentin hemen girişinde yer alan bu parselde bir bilim merkezi, hem konumu itibariyle hem de içerdiği programın nadirliği sebebiyle ikon yapı olma potansiyeli gözetilerek tasarlanmıştır. Fakat ikon yapı olurken dahil içinde bulunduğu çevrenin, konumun kısaca yerin farkındadır.

Yüksek hızlı trafik yolunun kenarındaki parsel, arka tarafta ise uçsuz bucaksız bir doğal vadiye açılmaktadır. Ön tarafında şehirleşme sürerken arka tarafında ise bakir ve güzel doğa tüm olağanlığı ile durmaktadır. Yol boyunca sabit bir hızla ilerleken gördüğümüz orta refüjdeki ağaçlar, elektrik direkleri ve bunlar gibi daha bir çok ritmik öğe, yapının cephesinin de ritmik bir şekilde ele alınmasının sebebidir. Kentten gelenleri opak bir cepheyle karşılamakta fakat doğaya doğru ilerledikçe cephesi şeffaflaşmakta ve içerideki planetaryum görünür hale gelmektedir.

Yapı, ziyaretçileri yoldan ayaklar üzerinde yükselen bir köprü ile alarak onları içerideki gizemli dünyaya hazırlamaktadır. Kaldırımda yürürken bir kapıdan geçip müzeye dahil olmak yerine, bir köprü üzerinde biraz yürüyüp, yapının içindekileri biraz görüp biraz kaybedip bu sayede hissedilen heyecan ile yapıya girilmektedir. Yapının içindeki orta avlu, hem eğitmenlerin kısa dersler verebileceği bir amfi hem de isteyenlerin Foucault Sarkacı hakkında bilgi alabilecekleri ya da dinlenebilecekleri oturma basamaklarıyla tasarlanmıştır.

Konum           Çerkezköy   |   Tekirdağ

İşveren           Çerkezköy Belediyesi

Program         Müze - Eğitim Yapısı

Tür                    Konsept Proje
Tasarım Alanı  3.375 m²

Proje Tarihi     2018

Ekip 

Sacit Arda Karaatlı 

Lebriz Atan Karaatlı

14
15

| | | |ritim | | | |

© 2020 by KÂAT Architects. All rights reserved.