KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Fenerbahçe Mahallesi 34726  

Fenerbahçe - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 83

News: KAAT to design Madencioğlu Waterfall

Apr 4, 2018

KAAT to design Madencioğlu Waterfall in Zonguldak within the scope of Natural and Cultural Tourism Goals for 2023

KAAT ARCHITECTURE + URBAN

Fenerbahçe Mahallesi 34726  

Fenerbahçe - Kadıköy   | |   İSTANBUL 

T   :   +90 216 330 55 84

F   :   +90 216 330 55 83