LÖSEV DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

 

Araziye üst ölçekten bakıldığında doğanın kendi irrasyonalitesi ve düzensizliği ile arazinin içinden geçen Uluçay Deresi’nin ilginç ilişkisi okunmaktadır. Bu coğrafyanın genelinde, tarla alanları ve ağaç dokusu müthiş bir organiklik ve irrasyonaliteyle ilerlemiş ve tarifsiz geometriler oluşturarak bir doku üretmiş vaziyettedirler. Yarışma arazisinin yan parselinde başlayan ortagonel doku, yarışma arazisinin kendi içerisinde de tarla alanlarında devam etmiş, göletlerin oluşturduğu tarifsiz alanlarla birlikte dinamik bir doku oluşturmuştur. Proje, derenin getirdiği bu akslanma ve nizamiyet üzerinden şekillenir. 

 

Arazi tasarım süresince 3 bölge olarak ele alınmıştır. Yan parselden gelen ve tarla alanlarının arasında kalan yola paralel olan aksın devam ettirildiği ve arazinin en batısında kalan en büyük alan, doğa aktiviteleri ve rekreasyon alanları ile hayvancılıkla ilgili programların konumlandığı bölgedir. Kullanıcının en fazla ilişkilenmesi gereken alan ise konaklama bazlı donatıların yerleştiği, gölet 2 ve gölet 3’ün çevresidir. Buradaki mevcut ağaç dokusunun yapılaşmaya imkan verecek seyreklikte olması, alanın; konaklama-otel ve çocuk kampı programlarının büyüklükleriyle orantılı olması ve su kenarındaki stratejik bir bölge olması sebebiyle, bu program için ideal bir yer haline gelmiştir. Derenin kuzeyinde ise tarım alanlarıyla ilgili yapısal program, hafif bir şekilde ve az yapısallaşma ile çözülmüş, mevcut ağaç dokusu tamamen korunmuş ve bölgenin tamamı organik tarım alanları ve benzeri işlevlerle donatılmıştır   

Konum           Çerkeş   |   Çankırı

İşveren           LÖSEV

Program         Turizm

Tür                    Yarışma Projesi
İnşaat Alanı    420.000 m²

Proje Tarihi     2013

 

Ekip

Sacit Arda Karaatlı
Lebriz Atan 
Karaatlı