AKHİSAR ESKİ BELEDİYE MEYDANI VE YAKIN ÇEVRE DÜZENLEMESİ

"Kentler her ne kadar binalardan yani iç mekanlardan oluşsa ve binalarla tanımlansa da, Kent yaşamı bina dışlarında, boşluklarda, sokak ve meydanlarda algılanmakta, hissedilmektedir. Çünkü ancak buralarda çok sayıda ve tanımadığımız insanla bir arada olduğumuzu hissederiz."

 

Bina dışlarında geçen hayatlar, kentlere dair görsel imgeler dizgisini, başka bir deyişle kent hafızasını oluşturur. Kent hafızası bazen yapı cephesindeki bir çatlak, bazen orada kendi halinde duran bir ağaç, bazen elektrik telindeki leylek yuvası, bazen ise eskiye dair özlem... Kentlinin zihninde yer ediş nedeni bir muamma, Roland Barthes’in tarifiyle kişiye özel bir “punctum”. Bu imgeler, kentin sürüp giden monoton dizgisinden çıkıp bizi sımsıkı yakalayanlar bütünüdür. Akhisar Eski Belediye Meydanı, tam da bu noktada kentsel belleğin izlerine dair bir söz söylemek için oldukça bereketli bir durum tarifliyor.

ÇOK KATMANLI BİR KENT MEKANI OLARAK PARK’ (P’)

Üst ölçekten bakıldığında proje alanının ilginç bir bağlamda bulunduğunu söyleyebiliriz. Eski, küçük ölçekli kent dokusu ile yeni ve daha büyük ölçekli kent dokusunun birbirine dokunduğu, aldığı - verdiği ve bir arada varoluş sergilediği bir yer burası. Farklı  ölçeklerin, farklı zaman dilimlerinin, farklı yaşayışların, farklı hayat tarzların buluştuğu bir yer... Burada geçmiş ile gelecek arasında bir denge bulunması gerekmektedir. Yarışma alanı; Merkez Park (P), sinema (S), okul (O), cami (C) ve eski belediye binası (B) ile tariflenen çok potansiyelli bir boşluk. Farklı kentsel dokuların kesişimine uygun programlarla bezeli bu boşluk için önerimiz etrafındaki kentsel belleği oluşturan yapıların kent hafızasındaki yerleri (imgeleri) ile anolojik bir bağ kurmak ve kentle olan ilişkilerini (boşlukları) tanımlı bir dış mekan haline getirecek şekilde tariflemek. Bu bağlamda öneri proje, boşluğu tarifleyen 5 mekanı (P,S,O,C,B) farklı biçimlerde karşılamakta ve bu sayede zengin kentsel ara kesitler ile nitelikli ardışık dış mekanlar yaratmaktadır. 

Konum           Akhisar  

İşveren          Akhisar Belediyesi

Program         Kentsel Mekan

Tür                    Yarışma Projesi
Tasarım Alanı  20.500 m²

Proje Tarihi     2019

 

Ekip 

Lebriz Atan Karaatlı

Sacit Arda Karaatlı 

Süveyda B. Atagür (Peyzaj Mimarı)

Cihan Şehla (Şehir Plancısı)

 

Ödüller            1. MANSİYON ÖDÜLÜ